21.05.2017 IV Vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus Lavassaare staadionil
22.05.2016 III Vanavara laat japasunakooride ülevaatus Lavassaare staadionil