AS Tootsi Turvas
Lavassaare Vallavalitsus
Lavassaare Vallavolikogu
Eesti Turbaliit
Marge Massa
Hilje ja Rein Aaspere
Silva Lindt
Meeli Kiil
Maire Kajo
Silvi Eesmäe
Andrei Jevtušenko
Laura Toomiste
Mall Orru
OÜ Hansaprint
Grüüne Ott

Argo Marksalu

Rita Kurgu
Andre Aaspere
Audru Vallavalitsus 
Avo Rits
Täname kõiki annetajaid, kes toetasid  ja toetavad meie heategevuskampaaniat!