Külaseltsid on üle Eesti toimetanud juba kümneid aastaid. Korda on tehtud külaseltsi maju, rajatud külaplatse, korraldatud üritusi jne. Külaseltsid on lähinaabritel nii Jõõpres kui ka Vahenurmes.
Miks meie seda kõike teeme? Ka meie tahame koos kogukonnaga kohalikku elukeskkonda huvitavamaks ja paremaks muuta. Kes siis veel meie kodukohta parendab kui mitte meie ise.

                                                                                        Lavassaare Külaseltsi nimel Merle Lillak


 Tulge külaseltsi liikmeks!
 Saame koos käia ja ise uute ettevõtmiste loomise juures olla.

                                                                                       Hilje ja Rein Aaspere
                                                                                       Lavassaare Külaseltsi asutajaliikmed


2017. aasta aprillikuu seisuga on meil 38 liiget.

Liikmeks astumise avalduse saab allalaadida siit.

Avaldus tuleb täita ja digiallkirjastada ning saata e-postiga merle.lillak@gmail.com või lihtsalt täita ja allkirjastada ning anda  Liia Gentaleni kätte Lavassaare Raamatukokku.

2017. aasta lõpuni on liikmemaks 10 eurot.


Liikmemaks 10.- tasuda Lavassaare Külaseltsi pangakontole EE571700017003347779 Nordea pank


   
Selgitusse märkida: Liikmemaks