• Lavassaare Raudteemuuseum

  • Pärnumaa tantsupidu Lavassaare staadionil

  • Rabakontor

  • Turbatootmine

  • Lavassaare Raudteemuuseum

  • Kruusakarjäär

  • Lasteaed-algkool

  • Veetorn

  • Ujumiskoht Kui näed sa soode
keskel kaunist paika,
kus majad kõrged,
mehed turbased,
siis reisikaart sul
kohanimeks näitab,
et Lavassaarde oled
jõudnud sa. 
 /Anne Viilik/