Kui näed sa soode
keskel kaunist paika,
kus majad kõrged,
mehed turbased,
siis reisikaart sul
kohanimeks näitab,
et Lavassaarde oled
jõudnud sa. 
 /Anne Viilik/